Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

mgr Piotr Müller

piotr-muller-2018
240px-Jan_Szmidt_konferencja_Samorządna_Rzeczpospolita_w_koncepcjach_transformacji_ustrojowej_1989_roku

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt,  przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Warszawskiej, Odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżniany również nagrodami resortowymi i uczelnianymi.

prof dr hab. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady Głównej i Szkolnictwa Wyższego, od 2007 do 2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, od 2010 do 2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  W latach 2005–2007 przewodniczył Państwowej Komisji Akredytacyjnej, następnie został przewodniczącym Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki PAN. Zasiada w komitetach redakcyjnych czasopism "Delta" i "Algebra and Discrete Mathematics", reprezentował Polskę w koordynowanym przez OECD programie PISA. Zajmuje się upowszechnianiem matematyki wśród młodzieży, m.in. w ramach Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

pobrane
górniak

prof. dr hab. Jerzy Górniak: Przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki. Twórca Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Profesor w dziedzinie nauk społecznych specjalizujący się w zakresie metod badań społecznych, metodologii ewaluacji i analizy polityk publicznych, socjologii gospodarki i organizacji oraz statystycznej analizie danych.

Ukończył studia magisterskie z zakresu ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz socjologii (Uniwersytet Jagielloński). Swoje kształcenie kontynuował w wiodących ośrodkach naukowych, takich jak Hertford College (Oxford University), Interuniversity Consortium for Political and Social Research (University of Michigan) oraz University of Cologne.

prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski: przewodniczący Komisji ds. Kształcenia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej; pełnomocnik Rektora PW ds. wdrażania Procesu Bolońskiego i studiów doktoranckich; Sekretarz Generalny Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (od 1999 r.); członek Zespołu Ekspertów Bolońskich (do grudnia 2013 r.); członek zespołu opracowującego „Strategię rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020: projekt środowiskowy”; współtwórca projektu Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego; członek rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; laureat indywidualnej nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za wdrożenie i upowszechnienie nowatorskich rozwiązań podnoszących standardy kształcenia na studiach doktoranckich i ich promocję na forum międzynarodowym; członek ciał nadzorujących (Steering Committee, Advisory Board) realizację projektów koordynowanych przez European University Association; autor ok. 140 publikacji w dziedzinie inżynierii komputerowej oraz ok. 55 prac – opublikowanych w większości w wydawnictwach zagranicznych - dotyczących szkolnictwa wyższego, w tym kształcenia inżynierów.

krasn

Prof. Maciej Baginski works at the Faculty of Chemistry, Gdansk University of Technology (GUT), Poland. He is a head of Molecular Chemotherapy Group at the Department of Pharmaceutical Technology and Biochemistry. He received his Ph.D. in chemistry from Gdansk University of Technology in 1995. He received his D.Sc. in 2007 in biophysics from Polish Academy of Science, Warsaw. He held postgraduate training in theoretical chemistry at Warsaw University, Poland in 1989 and in medicinal chemistry at Ancona University and Camerino University, Italy in years 1991/1993. He hold his postdoctoral training as a Fulbright fellow at University of California in San Diego, USA in 1995/1996. Prof. Baginski received the International Europe Award for the studies on amphotericin B membrane channels from the Rottendorf Foundation, Germany in 2003. His scientific collaborations covered groups from USA, France and Italy. His research is mainly focused on molecular mechanism of action of antifungal polyene macrolide antibiotics as well as other membrane active ligands. Additionally, his new interests cover studies on telomeric systems. In his scientific activity he uses different computational chemistry and medicinal chemistry state-of the art methods to study drug-target interactions. His record of scientific work includes more than 45 publication and over 60 conference communicates. He is Head of PhD School at faculty of Chemistry and he was also a head of InterPhDI Programme at the GUT (2009-2015). Currently he is also a head of the second PhD Programme at GUT (2017-2021). Additionally, his international activity includes participation on regular bases in international grant evaluation including EC as well as participation in International Pharmacoinformatics network of PhD study EUROPIN.

bagin
015

dr hab. Anna Fidelus, prof nadzw. UKSW, prorektor do spraw studenckich i kształcenia tej uczelni w kadencji 2016–2020. W 2000 podjęła pracę w UKSW. Została profesorem nadzwyczajnym w Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, gdzie pełniła m.in. funkcję prodziekana. Objęła funkcję kierownika Katedry Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na tym wydziale.