Program Konferencji

Agenda z informacją o uczestnikach paneli oraz szkoleniach z podziałem na kolejne dni

17:30-18:00

Rejestracja uczestników

18:00-18:15

Uroczyste otwarcie Konferencji

speaker-1

mgr inż. Jarosław Olszewski

18:15-19:30

Dobre praktyki w utrzymaniu zdrowia psychicznego

speaker-1

dr Piotr Toczyski

speaker-2

mgr Patrycja Uram

speaker-3

dr Bartłomiej Balcerzak

speaker-4

dr Ania Kalinowska-Balcerzak

speaker-5

Justyna Jastrzębska

speaker-6

mgr inż. Wiktoria Stańczyk

speaker-7

dr Lidia Zabłocka-Żytka

19:30 - 20:30

Etykieta przy stole

speaker-1

Paweł Gajdak

20:30

Kolacja

09:00

Początek rejestracji

09:30-09:45

Wystąpienie organizatorów

speaker-1

mgr inż. Jarosław Olszewski

9:45-11:45

Podsumowanie oceny śródokresowej

speaker-1

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

speaker-2

mgr inż. Michał Klimczyk

speaker-3

prof. UAM dr hab. Agnieszka Ludwików, MBA

speaker-4

mgr inż. Marta Łukasik

speaker-5

prof. dr hab. Paweł Stępień

11:45-12:00

Przerwa kawowa

12:00-14:00

Dobre praktyki funkcjonowania szkół doktorskich

speaker-1

mgr inż. Marta Łukasik

speaker-2

mgr inż. Aleksandra Gierdowicz

speaker-3

dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US

speaker-4

prof. dr hab. inż. Krzysztof Walkowiak

14:00-15:00

Przerwa obiadowa

15:00-16:00

Proces kształcenia doktorantów w Europie

speaker-1

dr inż. Agnieszka Żyra

speaker-2

mgr Magdalena Białecka

speaker-3

Alicja Krawczun-Rygmaczewska

speaker-4

dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK

speaker-5

mgr inż. Jolanta Krupa

speaker-6

Dr. Agata Misiaszek

16:00-17:00

Doktorant doktorantem świata – rola współpracy międzynarodowej w kształceniu doktorantów oraz prowadzeniu badań.

speaker-1

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak

speaker-2

dr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

speaker-3

Patrycja Donaburska

speaker-4

Dr hab. Marta Mendel

speaker-5

mgr Aleksandra J. Lewandowska

speaker-6

dr Oleksandr Berezko

17:00-17:15

Podsumowanie i zakończenie konferencji

speaker-1

mgr inż. Jarosław Olszewski

17:15-17:30

Przerwa kawowa

18:30-22:00

Ceremonia ogłoszenia wyników Konkursu PRODOK 2022 oraz PROPAN 2022

19:30

Kolacja

10:00 - 12:00

Komercjalizacja badań naukowych w praktyce

speaker-1

dr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

10:00-12:00

Indywidualny plan badawczy i ocena śródokresowa

speaker-1

r.pr. Wojciech Kiełbasiński

10:00 - 12:00

Design thinking w nauce czyli jak zbudować pomost, który wyniki prowadzonych badań pozwoli przenieść w rozwiązania wdrażane w biznesie i technologii

speaker-1

mgr Patrycja Uram

12:00-14:00

Samorządność doktorancka w idei i praktyce

speaker-1

mgr inż. Michał Klimczyk

12:00 - 14:00

Storytelling w nauce

speaker-1

mgr Michał Pietruszewski

12:00 - 14:00

Dobre praktyki we współpracy z przemysłem

speaker-1

mgr inż. Kamil Kucharski

14:00 - 16:00

Działalność samorządu doktoranckiego w wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami kształcących się w szkołach doktorskich - problemy i wyzwania

speaker-1

mgr Sebastian Czechowicz

14:00 - 16:00

Doktoranci a dress code

speaker-1

mgr Małgorzata Kuczera

14:00 - 16:00

Jak rozmawiać, żeby uzyskać to czego potrzebujesz? - Podstawy negocjacji i technik negocjacyjnych

speaker-1

mgr Katarzyna Kowalik

14:00 - 16:00

Korzystanie z naukowych baz danych jest modne! Wyszukuj efektywnie w Scopusie i ScienceDirect

speaker-1

Kamila Kokot-Kanikuła