mgr Dominik Bień

b. członek Zarządu, ob. członek Rady Doradczej KRD, koordynator badań kwestionariuszowych i współautor raportów „Doktoranci 2011” i „Doktoranci 2015”