mgr Aleksandra J. Lewandowska

16:00-17:00

Sobota 19.11

Doktorant doktorantem świata – rola współpracy międzynarodowej w kształceniu doktorantów oraz prowadzeniu badań.