mgr inż. Michał Klimczyk

9:45-11:45

Sobota 19.11

Podsumowanie oceny śródokresowej

12:00-14:00

Niedziela (on-line) 20.11

Samorządność doktorancka w idei i praktyce