Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

9:45-11:45

Sobota 19.11

Podsumowanie oceny śródokresowej