r.pr. Wojciech Kiełbasiński

Rzecznik praw doktoranta
10:00-12:00

Niedziela (on-line) 20.11

Indywidualny plan badawczy i ocena śródokresowa