Program Konferencji

Agenda z informacją o uczestnikach paneli oraz szkoleniach z podziałem na kolejne dni

14:00-14:30

Uroczyste otwarcie Konferencji

speaker-1

mgr Aleksy Borówka

speaker-2

mgr Jarosław Olszewski

speaker-3

mgr Tomasz Tokarski

14:30-16:30

Panel ekspercki „Prawne aspekty funkcjonowania szkół doktorskich w Polsce”

speaker-1

mgr Paweł Sobotko

speaker-2

mgr Barbara Pietrzyk-Tobiasz

speaker-3

mgr Tomasz Słapczyński

speaker-4

mgr Joanna Skwarska-Kędziora

speaker-5

mgr Alexander Martin Juranek

16:30-17:00

Przerwa

17:00-19:00

Panel dyskusyjny „Dwa lata pod rządami nowej ustawy. Rok ze szkołami doktorskimi. Próba kompleksowej oceny reformy szkolnictwa wyższego i nauki”

speaker-1

prof. dr hab. Krzysztof Diks

speaker-2

prof. dr hab. Jarosław Górniak

speaker-3

prof. dr hab. Marek Kwiek

speaker-4

dr hab. Aneta Pieniądz

speaker-5

dr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

speaker-6

mec. Marcin Chałupka

speaker-7

mgr inż. Michał Gajda

speaker-8

mgr Przemysław Brzuszczak

09:00-09:30

Wystąpienie „KRD i EURODOC – wspólnie na rzecz poprawy jakości kształcenia doktorantów w Polsce i w Europie”

speaker-1

mgr Aleksy Borówka

speaker-2

mgr Beata Zwierzyńska

09:30-10:10

Wystąpienie „Szkoła doktorska w uczelni niepublicznej – dobre praktyki”

speaker-1

dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS

10:10-10:15

Przerwa

10:15-12:15

Panel dyskusyjny „Bieżące dylematy oraz strategiczne wyzwania w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego

speaker-1

mgr inż. Wojciech Murdzek

speaker-2

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak

speaker-3

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

speaker-4

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

speaker-5

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

speaker-6

prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki

speaker-7

dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS

speaker-8

dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska

speaker-9

mgr Aleksy Borówka

speaker-10

Dominik Leżański

12:15-12:30

Przerwa

12:30-14:30

Panel dyskusyjny „Kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich – perspektywy i wyzwania"

speaker-1

dr Anna Budzanowska

speaker-2

prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń

speaker-3

prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

speaker-4

dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW

speaker-5

dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW

speaker-6

prof. dr hab. Mariola Łaguna

speaker-7

prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

speaker-8

mgr Aleksy Borówka

14:30-15:15

Przerwa

15:15-17:15

Panele szkoleniowe

 • „Indywidualny plan badawczy w szkole doktorskiej”
  Szkoleniowiec: mgr Aleksy Borówka – przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 • „Procedura nadawania stopnia doktora w starym i nowym trybie – analiza porównawcza”
  Szkoleniowiec: mgr Igor Kilanowski – dyrektor Kancelarii Rektora Uniwersytetu Kardynała
  Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tworzenie i rozliczanie wniosków grantowych”
  Szkoleniowiec: dr inż. Angela Andrzejewska – b. wiceprzewodnicząca Krajowej Reprezentacji
  Doktorantów

17:15-17:30

Przerwa

17:30-19:30

Panele szkoleniowe

 • „Awans naukowy – aspekty formalne i praktyczne”
  Szkoleniowiec: mec. Marcin Chałupka – radca prawny, ekspert ds. szkolnictwa wyższego
  i awansu naukowego
 • „Na rozstaju – jak budować wspólnotę i przywództwo w szkołach wyższych z szacunkiem dla tradycji i postępu”
  Szkoleniowiec: mgr inż. Zuzanna Mieszkowska – prezes Fundacji Akademickiej,
  przedstawicielka doktorantów w Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  b. członkini Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 • „Samorządność doktorancka w szkole doktorskiej”
  Szkoleniowiec: mgr Tomasz Tokarski – wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji
  Doktorantów, przewodniczący Rady Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  Jana Pawła II
 • „Stypendium doktoranckie oraz inne świadczenia w szkole doktorskiej”
  Szkoleniowiec: mgr Przemysław Brzuszczak – sekretarz Krajowej Reprezentacji Doktorantów,
  przewodniczący Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów

19:30-20:00

Przerwa

20:00-21:00

Ceremonia ogłoszenia wyników Konkursu PRODOK 2020

10:00-12:00

Panele szkoleniowe

 • „Jakość kształcenia w szkołach doktorskich – aspekty praktyczne”
  Szkoleniowiec: mgr Michał Goszczyński – specjalista w Biurze ds. Jakości Kształcenia
  Uniwersytetu Warszawskiego
 • „Narzędzia IT wspomagające pracę doktoranta”
  Szkoleniowiec: mgr inż. Łukasz Furgała – pełnomocnik Zarządu KRD ds. IT
 • „Programy mobilnościowe dla doktorantów”
  Szkoleniowiec: mgr Adrianna Czarnecka – przedstawicielka Krajowej Reprezentacji
  Doktorantów w Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 • „Sytuacje kryzysowe na doktoracie. Techniki radzenia sobie ze stresem”
  Szkoleniowiec: mgr Magdalena Pawłowska – psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

12:00-13:00

Przerwa

13:00-14:30

Prelekcja szkoleniowa „Doktoranci w Polsce – wczoraj, dziś i jutro. Bolączki, szanse i wyzwania”

Szkoleniowiec: mgr Dominik Bień – b. członek Zarządu, ob. członek Rady Doradczej Krajowej
Reprezentacji Doktorantów, koordynator badań kwestionariuszowych i współautor raportów
„Doktoranci 2011” i „Doktoranci 2015”

14:30-14:45

Przerwa

14:45-15:45

Dyskusja uczestników Konferencji w formule Open Space

speaker-1

mgr Aleksy Borówka

speaker-2

mgr Angelika Wilk

15:45-16:00

Podsumowanie i zakończenie Konferencji

speaker-1

mgr Aleksy Borówka

speaker-2

mgr Jarosław Olszewski

speaker-3

mgr Tomasz Tokarski