On First Day

17:30-18:00

Rejestracja uczestników

18:00-18:15
Uroczyste otwarcie Konferencji

mgr inż. Jarosław Olszewski

Uroczyste otwarcie Konferencji

18:15-19:30

Dobre praktyki w utrzymaniu zdrowia psychicznego

19:30 - 20:30

Etykieta przy stole

20:30

Kolacja

On Second Day

09:00

Początek rejestracji

09:30-09:45

Wystąpienie organizatorów

9:45-11:45

Podsumowanie oceny śródokresowej

11:45-12:00

Przerwa kawowa

12:00-14:00

Dobre praktyki funkcjonowania szkół doktorskich

14:00-15:00

Przerwa obiadowa

15:00-16:00

Proces kształcenia doktorantów w Europie

16:00-17:00

Doktorant doktorantem świata – rola współpracy międzynarodowej w kształceniu doktorantów oraz prowadzeniu badań.

17:00-17:15

Podsumowanie i zakończenie konferencji

17:15-17:30

Przerwa kawowa

18:30-22:00

Ceremonia ogłoszenia wyników Konkursu PRODOK 2022 oraz PROPAN 2022

19:30

Kolacja

On Third Day

10:00 - 12:00
Komercjalizacja badań naukowych w praktyce

dr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

Komercjalizacja badań naukowych w praktyce

10:00-12:00

Indywidualny plan badawczy i ocena śródokresowa

10:00 - 12:00
Design thinking w nauce czyli jak zbudować pomost, który wyniki prowadzonych badań pozwoli przenieść w rozwiązania wdrażane w biznesie i technologii

mgr Patrycja Uram

Design thinking w nauce czyli jak zbudować pomost, który wyniki prowadzonych badań pozwoli przenieść w rozwiązania wdrażane w biznesie i technologii

12:00-14:00

Samorządność doktorancka w idei i praktyce

12:00 - 14:00
Storytelling w nauce

mgr Michał Pietruszewski

Storytelling w nauce

12:00 - 14:00
Dobre praktyki we współpracy z przemysłem

mgr inż. Kamil Kucharski

Dobre praktyki we współpracy z przemysłem

14:00 - 16:00

Działalność samorządu doktoranckiego w wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami kształcących się w szkołach doktorskich - problemy i wyzwania

14:00 - 16:00
Doktoranci a dress code

mgr Małgorzata Kuczera

Doktoranci a dress code

14:00 - 16:00
Jak rozmawiać, żeby uzyskać to czego potrzebujesz? - Podstawy negocjacji i technik negocjacyjnych

mgr Katarzyna Kowalik

Jak rozmawiać, żeby uzyskać to czego potrzebujesz? - Podstawy negocjacji i technik negocjacyjnych

14:00 - 16:00
Korzystanie z naukowych baz danych jest modne! Wyszukuj efektywnie w Scopusie i ScienceDirect

Kamila Kokot-Kanikuła

Korzystanie z naukowych baz danych jest modne! Wyszukuj efektywnie w Scopusie i ScienceDirect

HURRY UP! Book your Seat

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Want Something Extra?