mgr Aleksy Borówka

Przewodniczący KRD
14:00-14:30

Piątek 20.11

Uroczyste otwarcie Konferencji

09:00-09:30

Sobota 21.11

Wystąpienie „KRD i EURODOC – wspólnie na rzecz poprawy jakości kształcenia doktorantów w Polsce i w Europie”

10:15-12:15

Sobota 21.11

Panel dyskusyjny „Bieżące dylematy oraz strategiczne wyzwania w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego

12:30-14:30

Sobota 21.11

Panel dyskusyjny „Kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich – perspektywy i wyzwania"

14:45-15:45

Niedziela 22.11

Dyskusja uczestników Konferencji w formule Open Space

15:45-16:00

Niedziela 22.11

Podsumowanie i zakończenie Konferencji

21.11.2020 15:15-17:15

Szkolenia Szkolenia

Indywidualny plan badawczy w szkole doktorskiej