dr Anna Budzanowska

podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
12:30-14:30

Sobota 21.11

Panel dyskusyjny „Kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich – perspektywy i wyzwania"