prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

rektor PŚ, przewodniczący KRASP
10:15-12:15

Sobota 21.11

Panel dyskusyjny „Bieżące dylematy oraz strategiczne wyzwania w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego