dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW

dyrektor Szkoły Doktorskiej UKSW w Warszawie
12:30-14:30

Sobota 21.11

Panel dyskusyjny „Kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich – perspektywy i wyzwania"