dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS

dyrektor Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie
09:30-10:10

Sobota 21.11

Wystąpienie „Szkoła doktorska w uczelni niepublicznej – dobre praktyki”

10:15-12:15

Sobota 21.11

Panel dyskusyjny „Bieżące dylematy oraz strategiczne wyzwania w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego