prof. dr hab. Jarosław Górniak

prorektor ds. rozwoju UJ w Krakowie, przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki w latach 2016-2018
17:00-19:00

Piątek 20.11

Panel dyskusyjny „Dwa lata pod rządami nowej ustawy. Rok ze szkołami doktorskimi. Próba kompleksowej oceny reformy szkolnictwa wyższego i nauki”