prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki

prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich, przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP
10:15-12:15

Sobota 21.11

Panel dyskusyjny „Bieżące dylematy oraz strategiczne wyzwania w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego