dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW

kierownik Szkoły Doktorskiej SGGW w Warszawie
12:30-14:30

Sobota 21.11

Panel dyskusyjny „Kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich – perspektywy i wyzwania"