Kamila Kokot-Kanikuła

14:00 - 16:00

Niedziela (on-line) 20.11

Korzystanie z naukowych baz danych jest modne! Wyszukuj efektywnie w Scopusie i ScienceDirect