dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska

prezes Zarządu Fundacji Młodej Nauki, b. przewodnicząca KRD
10:15-12:15

Sobota 21.11

Panel dyskusyjny „Bieżące dylematy oraz strategiczne wyzwania w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego