prof. dr hab. Marek Kwiek

dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM, kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego UAM
17:00-19:00

Piątek 20.11

Panel dyskusyjny „Dwa lata pod rządami nowej ustawy. Rok ze szkołami doktorskimi. Próba kompleksowej oceny reformy szkolnictwa wyższego i nauki”