mgr inż. Marta Łukasik

9:45-11:45

Sobota 19.11

Podsumowanie oceny śródokresowej

12:00-14:00

Sobota 19.11

Dobre praktyki funkcjonowania szkół doktorskich