mgr Sebastian Czechowicz

14:00 - 16:00

Niedziela (on-line) 20.11

Działalność samorządu doktoranckiego w wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami kształcących się w szkołach doktorskich - problemy i wyzwania