mgr inż. Michał Gajda

prezes Zarządu Fundacji CRE8, b. przewodniczący KRD
17:00-19:00

Piątek 20.11

Panel dyskusyjny „Dwa lata pod rządami nowej ustawy. Rok ze szkołami doktorskimi. Próba kompleksowej oceny reformy szkolnictwa wyższego i nauki”