prof. UAM dr hab. Agnieszka Ludwików, MBA

9:45-11:45

Sobota 19.11

Podsumowanie oceny śródokresowej