mgr Przemysław Brzuszczak

członek Zarządu i sekretarz KRD
17:00-19:00

Piątek 20.11

Panel dyskusyjny „Dwa lata pod rządami nowej ustawy. Rok ze szkołami doktorskimi. Próba kompleksowej oceny reformy szkolnictwa wyższego i nauki”

21.11.2020 17:30-19:30

Szkolenia Szkolenia

Stypendium doktoranckie oraz inne świadczenia w szkole doktorskiej