dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL

Minister edukacji i nauki