dr inż. Róża Dzierżak

pełnomocnik ds. naukowych i edukacyjnych KRD