mgr inż. Wojciech Murdzek

sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
10:15-12:15

Sobota 21.11

Panel dyskusyjny „Bieżące dylematy oraz strategiczne wyzwania w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego