21.11.2020 15:15-17:15
speaker-1

mgr Aleksy Borówka

Indywidualny plan badawczy w szkole doktorskiej

21.11.2020 15:15-17:15
speaker-1

mgr Igor Kilanowski

Procedura nadawania stopnia doktora w starym i nowym trybie – analiza porównawcza

21.11.2020 15:15-17:15
speaker-1

dr inż. Angela Andrzejewska

Tworzenie i rozliczanie wniosków grantowych

17:15-17:30

Przerwa

21.11.2020 17:30-19:30
speaker-1

mec. Marcin Chałupka

Awans naukowy – aspekty formalne i praktyczne

21.11.2020 17:30-19:30

mgr inż. Zuzanna Mieszkowska

Na rozstaju – jak budować wspólnotę i przywództwo w szkołach wyższych z szacunkiem dla tradycji i postępu

21.11.2020 17:30-19:30
speaker-1

mgr Tomasz Tokarski

Samorządność doktorancka w szkole doktorskiej

21.11.2020 17:30-19:30
speaker-1

mgr Przemysław Brzuszczak

Stypendium doktoranckie oraz inne świadczenia w szkole doktorskiej

---

22.11.2020 10:00-12:00

mgr Michał Goszczyński

Jakość kształcenia w szkołach doktorskich – aspekty praktyczne

22.11.2020 10:00-12:00

mgr inż. Łukasz Furgała

Narzędzia IT wspomagające pracę doktoranta

22.11.2020 10:00-12:00
speaker-1

mgr Adrianna Czarnecka

Programy mobilnościowe dla doktorantów

22.11.2020 10:00-12:00

mgr Magdalena Pawłowska

Sytuacje kryzysowe na doktoracie. Techniki radzenia sobie ze stresem

13:00 -14:30
speaker-1

mgr Dominik Bień

Doktoranci w Polsce - wczoraj, dziś i jutro. Bolączki, szanse i wyzwania