dr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

16:00-17:00

Sobota 19.11

Doktorant doktorantem świata – rola współpracy międzynarodowej w kształceniu doktorantów oraz prowadzeniu badań.

10:00 - 12:00

Niedziela (on-line) 20.11

Komercjalizacja badań naukowych w praktyce