Program ramowy
Konferencji Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich
Warszawa, 16-17 listopada 2018 roku
 
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
Rektorska 4, 00-614 Warszawa
Godzina Punkt programu – 16 listopada (sala 4.05)
17.00-18.00 Rejestracja uczestników
18.00 – 18.30 Prezentacja założeń zespołu dot. samorządności doktorantów

mgr Łukasz Kierznowski

18.30- 20:00 PANEL DYSKUSYJNY: Samorządność doktorancka

Prowadzący: mgr Łukasz Kierznowski

Paneliści: mgr inż. Angela Andrzejewska, mgr Kamil Mieszkowski, mgr inż. Maciej Kachniarz, mgr Piotr Krzyżański, mgr Ziemowit Wójcik, mgr Zbigniew Kubiatowski, mgr Igor Kilanowski.

20:00 - .... Kolacja
Godzina Punkt programu – 17 listopada (sala 1.01)
9:00 – 9:45 Rejestracja uczestników
10:00 - 10:15 Rozpoczęcie konferencji, powitanie zaproszonych Gości

mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło, mgr inż. Katarzyna Kryszczuk

10:15 - 10:30 Przemówienia wprowadzające
10:30 - 11:30 Wystąpienia przedstawicieli europejskich szkół doktorskich

Gareth O'Neil, Veronique de Herde, Mathias Schroijen

11:30-12:00 Prezentacja głównych propozycji przygotowanych przez
Zespół ds. dobrych praktyk w szkołach doktorskich

mgr inż. Agnieszka Żyra, mgr Łukasz Kierznowski

12:00 - 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 13:15 PANEL DYSKUSYJNY I: KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ

Prowadząca: Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

Paneliści: prof. dr hab. Maciej Bagiński, Gareth O'Neil, Veronique de Herde, mgr inż. Michał Gajda

13:15 – 14:15

PANEL DYSKUSYJNY II: USTRÓJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Prowadzący: mgr inż. Łukasz Mąkolski

Paneliści: mgr Piotr Müller, dr hab. Arkadiusz Radwan, prof. VMU, prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, prof. dr hab. Jan Szmidt, mgr. Michał Goszczyński

14:15 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 – 15:30 Prezentacja przepisów przejściowych i wprowadzających - jak odnaleźć się w rzeczywistości 2.0?

mgr Natalia Plona

15:30 – 16:30 PANEL III: FINANSOWANIE

Prowadzący: mgr Igor Kilanowski

Paneliści: prof. dr hab. Maciej Bagiński, dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW, mgr Małgorzata Kozłowska, mgr Anna Szymczak, mgr Łukasz Samoliński

16:30 – 17:00 Przerwa kawowa
17:00 - 18:00

PANEL IV: EWALUACJA

Prowadząca: mgr inż. Zuzanna Hazubska

Paneliści: mgr Tomasz Jałukowicz, prof. dr hab. Krzysztof Diks, prof. dr hab. Andrzej Kraśniewski, dr hab. Arnold Kłończyński, prof. nadzw., dr Zofia Sawicka, mgr inż. Katarzyna Kryszczuk

18:00 – 18:45 Podsumowanie
18:45 – 19:45 Kolacja